Condicions generals i Política de privadesa

AVÍS LEGAL AMB PROTECCIÓ DE DADES

CONDICIONS GENERALS D'ÚS

El lloc web www.vinsilicors-elisaaragones.com (en endavant, el "Lloc Web") és propietat de Joan Jaume Argilaga Marin, amb domicili fiscal a Granollers, Barcelona i NIF 77101304Z, que li dóna la benvinguda i el convida a llegir atentament les condicions generals d'ús d'aquest lloc web (en endavant, les "condicions Generals d'Ús") que descriuen els termes condicions que seran aplicables a la seva navegació pel mateix, de conformitat amb el que estableix la normativa espanyola d'aplicació. Atès que Joan Jaume Argilaga Marin podria modificar en el futur aquestes condicions d'ús, us recomanem que les visiteu periòdicament per estar degudament informat dels canvis realitzats.

Amb l'ànim de que l'ús del lloc web s'ajusti a criteris de transparència, claredat i senzillesa, l'informem l'Usuari que qualsevol suggeriment, dubte o consulta sobre les Condicions Generals d'Ús serà rebuda i solucionada contactant amb de Joan Jaume Argilaga Marin, a través del telèfon +34938703049 oa l'adreça de correu electrònic: info@vinsilicors-elisarargones.com

1. Objecte

El lloc web vinsilicors-elisaaragones.com subministra el contingut i els serveis que estan disponibles al lloc web, amb subjecció a les presents condicions generals d'ús així com a la política sobre tractament de dades personals (en endavant, la "Política de Protecció de Dades "). L'accés a aquest Lloc Web o la seva utilització en qualsevol forma li atorga la qualificació de "Usuari" i implica l'acceptació sense reserves de totes i cadascuna de les presents Condicions Generals d'Ús, reservant de Joan Jaume Argilaga Marin el dret a modificar-los en qualsevol moment. En conseqüència, serà responsabilitat de qualsevol usuari, l'atenta lectura de les Condicions Generals d'Ús vigent en cadascuna de les ocasions en que accedeixi a aquest lloc web, de manera que si aquest no està d'acord amb qualsevol dels mateixos aquí disposats, haurà d'abstenir respecte a l'ús d'aquest lloc web.

Així mateix, queda advertit que, de vegades, es podran establir condicions particulars per a la utilització en el Lloc Web de continguts i / o serveis específics, la utilització d'aquests continguts o serveis implicarà l'acceptació de les condicions particulars en ells especificades.

2. Serveis

A través del lloc web, www.vinsilicors-elisaaragones.com ofereix als usuaris la possibilitat d'accedir a una botiga en línia sobrevenda de productes i distribució de Vins, Licors, Caves etc ...


3. Privacitat i Tractament de Dades

 
Quan per a l'accés a determinats continguts o serveis sigui necessari facilitar dades de caràcter personal, els usuaris garantiran la seva veracitat, exactitud, autenticitat i vigència. Joan Jaume Argilaga Marin donarà a aquestes dades el tractament automatitzat que correspongui en funció de la seva naturalesa o finalitat, en els termes indicats en la secció de Política de Protecció de Dades.

La utilització de la botiga online www.vinsilicors-elisaaragones.com i dels seus formularis requereix l'acceptació del tractament de les dades de l'usuari d'acord amb aquesta política de privacitat, incloent la recopilació de dades d'accés i l'enviament d'informació comercial per via electrònica .

Responsable del tractament de les dades i informació de contacte

El responsable és: Joan Jaume Argilaga Marin

Direcció: Avd de Sant Esteve, 90 08402 - Granollers

Dades de contacte del responsable: e-mail: info@vinsilicors-elisaaragones.com

Finalitat del tractament de les dades

Les dades es tracten amb l'objectiu de proporcionar accés als productes de la botiga online www.vinsilicors-elisaaragones.com portar un registre de visites (adreces IP, dades del navegador, país, pàgina accedida, etc.) a efectes estadístics, aplicar mesures encaminades a la seguretat del web, així com, si s'escau enviar per mitjans electrònics informació comercial sobre els nostres productes i serveis.

En cas d'emplenar algun dels formularis serà necessari facilitar determinades dades personals, els quals es tractaran per a la finalitat per a la qual se sol·liciten.

legitimació

Les dades es tracten sobre la base del consentiment de l'usuari, compliment d'obligacions legals, si és el cas per a l'execució d'un contracte o precontracte.

Destinataris i transferències

Destinataris: Joan Jaume Argilaga Marin

No es preveu la transferència internacional (fora de l'Espai Econòmic Europeu), excepte amb fins d'emmagatzematge, i en tot cas sobre la base de l'existència d'una decisió d'adequació, d'acord amb la existència de garanties adequades, així com entitats adherides a l'acord privacy shield (http://www.privacyshield.gov).

Termini de conservació de les dades

Almenys durant els terminis establerts per la legislació aplicable i en tot cas mentre es mantingui la vigència del consentiment.

Drets de les persones

Els interessats tenen

dret a:

• Accedir, rectificar i suprimir les seves dades

• Sol·licitar la portabilitat de les seves dades,

• Oposar-se al tractament o sol·licitar la seva limitació,

• Retirar el consentiment prestat, si escau

 Per a això poden enviar la seva sol·licitud:

• Per correu electrònic, escrivint a incloent en l'assumpte especificant en l'assumpte la referència "Protecció de dades" a info@vinsilicors-elisaaragones.com • Per escrit, dirigint-se a Avd de Sant Esteve, 90 08402-Granollers.

El titular de les dades haurà d'adjuntar a la sol·licitud la fotocòpia del seu DNI.

També poden realitzar una reclamació davant l'Autoritat de Control de protecció de dades.

Veracitat i actualització de les dades

L'usuari ha d'omplir els formularis amb dades veritables, exactes, completes i actuals. L'usuari no introduirà dades corresponents a una altra persona; presumeix que les dades han estat facilitades pel titular dels mateixos. L'usuari serà l'únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte que pogués ocasionar a qualsevol persona a causa de l'emplenament del formulari amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades o relatius a una altra persona.

L'usuari ha de comunicar qualsevol modificació en les dades proporcionades per tal de mantenir les dades degudament actualitzades.

Seguretat de la informació

Joan Jaume Argilaga Marin. ha pres totes les mesures legalment requerides per a la protecció de dades personals; així mateix, ha adoptat tots els dispositius tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, el mal ús, l'alteració, l'accés o el robatori de les dades personals facilitades pels usuaris del web. L'usuari tindrà en compte, però, que les mesures de seguretat a Internet no són absolutament inviolables.

Menors d'edat

Joan Jaume Argilaga Marin. prohibeix l'adquisició de productes de la botiga en línia www.vinsilicors-elisaaragones.com a usuaris menors de divuit anys ..

En cap cas el menor podrà facilitar dades que permetin obtenir informació sobre els altres membres del grup familiar, o sobre les característiques del mateix, com les dades relatives a l'activitat professional dels progenitors, informació econòmica, dades sociològiques o qualssevol altres, sense el consentiment dels titulars d'aquestes dades.

 analítiques web

www.vinsilicors-elisaaragones.com utilitza diverses analítiques per conèixer la manera en què és buscada, accedida i utilitzada pel públic. Aquestes analítiques poden implicar la recopilació de dades de caràcter personal com ara l'adreça IP, la localització de la connexió, la informació sobre el programari o maquinari de navegació, etc. Aquesta informació no s'associa als usuaris i s'utilitza amb la finalitat exclusiva d'obtenir informació estadística sobre l'ús del web de la botiga online.

Utilització de funcions i complements de tercers Aquesta web pot incorporar funcions i complements proporcionats per tercers per a diverses finalitats, com ara:

• Analítiques web de tercers

• Mapes de tercers

• Vídeos de tercers

• Compartir en xarxes socials

• Botons "favorit" "m'agrada" "+1" i similars

Una funció o complement d'un tercer estableix una connexió directa entre el navegador de l'usuari i els dominis d'Internet controlats pel tercer, permetent la descàrrega i execució de la funció.

Així mateix, la majoria de complements de tercers recopilen quines pàgines visiten els usuaris per conèixer els seus interessos i poder oferir-li posteriorment publicitat adaptada als mateixos.

 

4. Propietat Industrial i Intel·lectual

L'usuari reconeix i accepta que tots els continguts que es mostren al Lloc Web i en especial, dissenys, textos, imatges, logos, icones, botons, programari, noms comercials, marques, o qualsevol altre signe susceptible d'utilització industrial i / o comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i totes les marques, noms comercials o signes distintius, tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, sobre els continguts i / o qualsevol altre element inserit en el pàgina, que són propietat exclusiva de Joan Jaume Argilaga Marin i / o de tercers, que tenen el dret exclusiu d'utilitzar-los en el tràfic econòmic. Per tot això l'Usuari es compromet a no reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar aquests continguts mantenint indemne a Joan Jaume Argilaga Marin. de qualsevol reclamació que es derivi de l'incompliment d'aquestes obligacions. En cap cas l'accés al lloc web implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d'aquests drets, llevat que s'estableixi expressament el contrari. Les presents condicions generals d'ús del lloc web no confereixen als usuaris cap altre dret d'utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació público

del lloc web i / o dels seus continguts diferents dels aquí expressament previstos. Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol dret estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per Joan Jaume Argilaga Marin o el tercer titular dels drets afectats.


Els continguts, textos, fotografies, dissenys, logotips, imatges, programes d'ordinador, codis font i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent en aquest lloc, així com el propi lloc en conjunt, com a obra artística multimèdia, estan protegits com a drets d'autor per la legislació en matèria de propietat intelectual.Joan Jaume Argilaga Marin és titular dels elements que integren el disseny gràfic del lloc web, els menús, botons de navegació, el codi HTML, els textos, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut del Lloc Web o, en qualsevol cas disposa de la corresponent autorització per a la utilització d'aquests elements. El contingut disposa al lloc web no podrà ser reproduït ni en tot ni en part, ni transmès, ni registrat per cap sistema de recuperació d'informació, en cap forma ni en cap mitjà, llevat que es compti amb l'autorització prèvia, per escrit, de l'esmentada Entitat.


Així mateix queda prohibit suprimir, eludir i / o manipular el "copyright" així com els dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanisme d'informació que poguessin contenir els continguts. L'Usuari d'aquest lloc web es compromet a respectar els drets enunciats ia evitar qualsevol actuació que pogués perjudicar-los, reservant-se en tot cas a Joan Jaume Argilaga Marin l'exercici de quants mitjans o accions legals li corresponguin en defensa dels seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrial.

5. Obligacions i Responsabilitats de l'Usuari del lloc web

 
L'Usuari es compromet a:

a) Fer un ús adequat i lícit del lloc Web així com dels continguts i serveis, de conformitat amb: (i) la legislació aplicable en cada moment; (Ii) les condicions generals d'ús del lloc web; (Iii) la moral i bons costums generalment acceptats i (iv) l'ordre públic.

b) Proveir-se de tots els mitjans i requeriments tècnics que calguin per accedir al lloc web.

c) Facilitar informació veraç en emplenar amb les seves dades de caràcter personal els formularis continguts en el Lloc Web i a mantenir-les actualitzades en tot moment de forma que respongui, en cada moment, a la situació real de l'Usuari. L'Usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a Joan Jaume Argilaga Marin o a tercers per la informació que faciliti.

No obstant el que estableix l'apartat anterior l'Usuari haurà així mateix abstenir de:

a) Fer un ús no autoritzat o fraudulent del lloc web i / o dels continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits en aquestes Condicions Generals d'Ús, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic.


b) Accedir o intentar accedir a recursos o àrees restringides del lloc web, sense complir les condicions exigides per a aquest accés.

c) Provocar danys en els sistemes físics o lògics del lloc web, dels seus proveïdors o de tercers.

d) Introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys en els sistemes físics o lògics de Joan Jaume Argilaga Marin. dels seus proveïdors o de tercers.

e) Intentar accedir, utilitzar i / o manipular les dades de Joan Jaume Argilaga Marin., tercers proveïdors i altres usuaris.

 
f) Reproduir o copiar, distribuir, permetre l'accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

g) Suprimir, amagar o manipular les notes sobre drets de propietat intel·lectual o industrial i altres dades identificatives dels drets de Joan Jaume Argilaga Marin o de tercers incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d'informació que puguin inserir-se en els continguts.

h) Obtenir i intentar obtenir els continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s'hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s'hagin indicat expressament en les pàgines web on es trobin els continguts o, en general , dels que s'utilitzin habitualment a Internet per no comportar un risc de dany o inutilització del lloc web i / o dels continguts.


i) En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustivo, l'Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:

(I) De qualsevol forma sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en els tractats internacionals i en la resta de la legislació vigent.

(Ii) Indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral, als bons costums generalment acceptats oa l'ordre públic.

(Iii) Indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició.

(Iv) Incorpori, posi a disposició o permeti accedir a productes, elements, missatges i / o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats o a l'ordre públic.

(V) Indueixi o pugui induir a un estat inacceptable d'ansietat o temor.

 
(Vi) Indueixi o inciti a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l'equilibri psíquic.


(Vii) Es troba protegit per la legislació en matèria de protecció intel·lectual o industrial pertanyent a Joan Jaume Argilaga Marin o a tercers sense que hagi estat autoritzat l'ús que es pretengui realitzar.

 
(Viii) Sigui contrari a l'honor, a la intimitat personal i familiar oa la pròpia imatge de les persones.

 
(Ix) Constitueixi qualsevol tipus de publicitat.

 
(X) Inclogui qualsevol tipus de virus o programa que impedeixi el normal funcionament del Lloc Web.


Si per accedir a alguns dels continguts del lloc web, se li proporcionés una contrasenya, s'obliga a usar-la de manera diligent, mantenint en tot moment en secret. En conseqüència, serà responsable de la seva adequada custòdia i confidencialitat i es compromet a no cedir-la a tercers, de manera temporal o permanent, ni a permetre l'accés als esmentats serveis i / o continguts per part de persones alienes. Igualment, s'obliga a notificar a www.vinsilicors-elisaaragones.com qualsevol fet que pugui suposar un ús indegut de la seva contrasenya, com, a títol enunciatiu, el seu robatori, pèrdua o l'accés no autoritzat, per tal de procedir a la seva immediata cancel·lació. En conseqüència, mentre no efectuï la notificació anterior, Joan Jaume Argilaga Marin. quedarà eximit de qualsevol responsabilitat que pogués derivar de l'ús indegut de la seva contrasenya, serà responsabilitat de qualsevol utilització il·lícita dels continguts i / o productes del lloc web per qualsevol tercer il·legítim.

Vostè defensarà, indemnitzarà i mantindrà a Joan Jaume Argilaga Marin. indemne davant de qualsevol dany i perjudicis que es derivin de reclamacions, accions o demandes de tercers com a conseqüència del seu accés o ús del Lloc Web. Així mateix, vostè s'obliga a indemnitzar Joan Jaume Argilaga Marin enfront de qualssevol danys i perjudicis, que es derivin de l'ús per la seva part de "robots", "spiders", "crawlers" o eines similars emprades per tal de demanar o extreure dades o de qualsevol altra actuació per part seva que imposi una càrrega irraonable sobre el funcionament del lloc web.

7. Hipervincles

L'Usuari s'obliga a no reproduir de cap manera, ni tan sols mitjançant hiperenllaç o hipervincle, el Lloc Web de www.vinsilicors-elisaaragones.com. així com cap dels seus continguts, excepte autorització expressa i per escrit de Joan Jaume Argilaga Marin.

El lloc web de www.vinsilicors-elisaaragones.com inclou enllaços a altres llocs web gestionats per tercers, a fi de facilitar l'accés de l'Usuari a la informació d'empreses col·laboradores i / o patrocinadores. D'acord amb això, Joan Jaume Argilaga Marin no es responsabilitza del contingut d'aquestes pàgines web, ni se situa en una posició de garant ni / o de part ofertant dels serveis i / o informació que es puguin oferir a tercers a través dels enllaços de tercers.

 
Es concedeix a l'Usuari un dret limitat, revocable i no exclusiu a crear enllaços a la pàgina principal del lloc web exclusivament per a ús privat i no comercial. Els llocs web que incloguin enllaç al nostre lloc web (i) no podran donar a entendre que Joan Jaume Argilaga Marin. recomana aquest lloc web o els seus serveis o productes; (Ii) no podran falsejar la seva relació amb Joan Jaume Argilaga Marin. ni afirmar que Joan Jaume Argilaga Marin. ha autoritzat aquest enllaç, ni incloure marques, denominacions, noms comercials, logotips o altres signes distintius de Joan Jaume Argilaga Marin. ; (Iii) no podran incloure continguts que puguin considerar de mal gust, obscens, ofensius, controvertits, que incitin a la violència o la discriminació per raó de sexe, raça o religió, contraris a l'ordre públic o il·lícits; (Iv) no podran enllaçar a cap pàgina del lloc web diferent de la pàgina principal; (V) ha d'enllaçar amb la pròpia direcció del lloc web, sense permetre que el lloc web que realitzi l'enllaç reprodueixi el lloc web com a part del seu web o dins d'un dels seus "frames" o crear un "browser" sobre qualsevol de les pàgines del lloc web. Joan Jaume Argilaga Marin podrà sol·licitar, en qualsevol moment, que elimini qualsevol enllaç al lloc web, després de la qual cosa haurà de procedir immediatament a la seva eliminació. Joan Jaume Argilaga Marin no pot controlar la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web que tinguin establerts enllaços amb destinació al lloc web.

En conseqüència, Joan Jaume Argilaga Marin no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a aquests llocs web.

8. Protecció de dades

Per utilitzar alguns dels Serveis, els Usuaris han de proporcionar prèviament certes dades de caràcter personal. Per a això, Joan Jaume Argilaga Marin. tractarà automatitzadament les Dades Personals en compliment amb la Llei 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el RD de desenvolupament 1720/2007. Per això, l'Usuari pot accedir a la política seguida en el tractament de les dades personals així com l'establiment de les finalitats prèviament establertes, al que disposen les condicions definides en la Política de Protecció de Dades Avís Legal que presenta Lloc Web.

 
9. cookies

En aquest lloc web, les dades es recopilen i emmagatzemen de forma anònima per a fins de màrqueting i optimització mitjançant la tecnologia de (www.etracker.de). A continuació, es creen els perfils d'ús a partir d'aquestes dades utilitzant un pseudònim. Amb aquesta finalitat, es poden utilitzar les galetes, que recopilen i emmagatzemen les dades de forma anònima. Les dades no s'utilitzen per identificar l'usuari d'aquest lloc web de forma personal ni es combinen amb dades personals. És possible revocar el consentiment per a recopilar i emmagatzemar dades personals en qualsevol moment i per sempre.

 
10. Durada i terminació

La prestació del servei d'aquest lloc web i els altres serveis tenen en principi una durada indefinida. No obstanteJoan Jaume Argilaga Marin podrà donar per acabada o suspendre qualsevol dels serveis del portal. Quan sigui això possible, Joan Jaume Argilaga Marin. anunciarà la terminació o suspensió de la prestació del servei determinat.

11. Declaracions i Garanties

En general, Joan Jaume Argilaga Marin no atorga garantia ni cap declaració en relació amb els continguts i serveis oferts en el Lloc web, incloent, a títol enunciatiu, garanties de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, o comerciabilitat, excepte en la mesura en què per llei no puguin excloure aquestes declaracions i garanties.

12. Força major

Joan Jaume Argilaga Marin no serà responsable en tot en cas d'impossibilitat de prestar servei, si aquesta es deu a interrupcions prolongades del subministrament elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, revolta, explosions, inundacions, actes i omissions del Govern, i en general tots els supòsits de força major o de cas fortuït.

13. Resolució de controvèrsies. Llei aplicable i jurisdicció

Les presents Condicions Generals d'Ús, així com l'ús del lloc web, es regiran per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia serà resolta davant els tribunals de Joan Jaume Argilaga Marin

En el cas que qualsevol estipulació de les presents condicions generals d'ús resultés inexigible o nul en virtut de la legislació aplicable o com a conseqüència d'una resolució judicial o administrativa, aquesta inexigibilitat o nul·litat no farà que les presents Condicions Generals d'Ús resultin inexigibles o nul·les en el seu conjunt. En aquests casos, Joan Jaume Argilaga Marin procedirà a la modificació o substitució d'aquesta estipulació per una altra que sigui vàlida i exigible i que, en la mesura del possible, aconsegueixi l'objectiu i pretensió reflectits en la estipulació original.